www.przemysl-polska.com
RITTAL

Wentylatory filtrujące TopTherm zużywają o 43% energii mniej niż konwencjonalne urządzenia.

Dzięki nowo opracowanym wentylatorom filtrującym TopTherm firma Rittal pokazała, że technologię wentylacji nadal można ulepszać. Jest to innowacyjne - na skalę światową - wykorzystanie technologii diagonalnej. Pozwala ona na zwiększenie wydajności i bardziej równomierny przepływ powietrza w pomieszczeniach. Ponadto nowe wentylatory są łatwe w utrzymaniu i obsłudze, a ich montaż nie wymaga żadnych narzędzi. Liczne testy udowodniły, że wentylatory TopTherm zużywają o 43% energii mniej niż konwencjonalne wentylatory.

Wentylatory filtrujące TopTherm zużywają o 43% energii mniej niż konwencjonalne urządzenia.
Nowe diagonalne wentylatory filtrujące TopTherm firmy Rittal to udana synteza systemu wentylacji promieniowej i osiowej. W nowej technologii kierunek wypływu powietrza nie jest - jak we wcześniejszych konstrukcjach - równoległy do osi wirnika, lecz ukośny. Umożliwia to równomierny przepływ powietrza w obudowie i zapobiega tworzeniu się gorących punktów (hot spots).

Oprócz płaskiej konstrukcji bardzo ważną cechą nowych wentylatorów są lepsze charakterystyki wydajnościowe i praca z większymi wartościami ciśnienia. Dzięki temu system charakteryzuje się większą stabilnością i zapewnia w trakcie funkcjonowania stały i zwiększony przepływ powietrza, co z kolei pozwala wydłużyć okres działania mat filtracyjnych i ograniczyć straty wydajności urządzeń.

Firma Rittal przeprowadziła liczne testy, w których bezpośrednio porównywano nową i starą technologię. Wykazały one wysoką wydajność nowych wentylatorów filtrujących. Konwencjonalne wentylatory filtrujące i nowe jednostki TopTherm były testowane w identycznych warunkach. Obudowy, w których się znajdowały, zostały wyposażone w grzałki i czujniki temperatury. Oba rodzaje wentylatorów były kontrolowane przez cyfrowy kontroler temperatury przez okres półtora miesiąca. Rezultat testu: nowe jednostki TopTherm, dzięki swym zaletom konstrukcyjnym, ograniczyły swój czas pracy o 40%, zużywając przy tym o 43 % energii mniej niż konwencjonalne wentylatory.

Montaż nowych wentylatorów filtrujących jest bardzo prosty, gdyż nie wymaga żadnych dodatkowych narzędzi, można też łatwo zmienić kierunek przepływu powietrza. Również prowadzenie połączeń elektrycznych i przeprowadzanie konserwacji - w tym wymiana mat filtracyjnych - nie nastręczają problemów. W trakcie instalacji sprawdzony system montażu snap-on pozwala na łatwe umieszczanie wentylatorów we wcześniej przygotowanych wycięciach montażowych. Ich rozmiary są takie same jak w przypadku poprzednich modeli. W przypadku połączeń elektrycznych konwencjonalne złącza śrubowe zastąpiono złączami sprężynowymi

Nowy mechanizm zwalniający pozwala na otwarcie do przodu kratki wentylacyjnej pod kątem 70°
i utrzymanie jej w tej pozycji dzięki zatrzaskowi. Dzięki temu użytkownik w trakcie wymiany maty filtracyjnej ma obie ręce wolne. Cecha ta ułatwia obsługę i pozwala ograniczać koszty. Procedura ta jest taka sama dla filtrów wylotowych.

Aby zwiększyć wydajność, kilka wentylatorów można zestawiać obok siebie bez zbędnych przerw między nimi. Urządzenia TopTherm są dostępne w różnych wersjach, charakteryzują się wydajnością od 20 m3/h do 700 m3/h i mogą być zasilane z różnych źródeł : 24 V ( DC) oraz 115 V, 230 V i 400 V ( trójfazowy, 50/60 Hz, AC). Oprócz wersji standardowych są dostępne wersje z ekranowaniem EMC.

Rittal TopTherm Filterlüfter.jpg: Wentylatory filtrujące TopTherm - Liczne testy dowiodły, że urządzenia zużywają o 43 % energii mniej niż konwencjonalne wentylatory. Źródło: Rittal GmbH & Co. KG

  Zapytaj o więcej informacji…

LinkedIn
Pinterest

Dołącz do ponad 15 000 obserwujących IMP