www.przemysl-polska.com
Cognex Germany Inc

Pierwsza inteligentna kamera przemysłowa wykorzystująca technologię głębokiego uczenia. Nowy system wizyjny umożliwiający precyzyjną inspekcję na linii fabrycznej

Firma Cognex przedstawia pierwszą na świecie kamerę przemysłową wykorzystującą oprogramowanie typu Deep Learning (głębokiego uczenia). Rozwiązanie to zwiększa możliwości precyzyjnej i niezawodnej kontroli wizyjnej w aplikacjach automatyki przemysłowej.Głębokie uczenie i sztuczna inteligencja (AI) należą obecnie do modnych pojęć nie tylko w przemyśle wytwórczym, ale także w wielu innych dziedzinach życia. Głębokie uczenie - rodzaj sztucznej inteligencji wykorzystujący sieci neuronowe - można łatwo objaśnić: podobnie jak ludzie uczą się, czym jest dom dzięki dużej liczbie przykładów, tak samo system głębokiego uczenia jest w stanie zrozumieć naturę obiektu na podstawie zestawu opisanych obrazów wzorcowych. Bez względu na to, czy jest to zderzak samochodu, czy opakowanie przesyłki, system głębokiego uczenia stosuje podejście wykorzystujące rzeczywiste przykłady w celu sprostania wyzwaniom kontroli wizyjnej.  Co więcej, każdy proces inspekcji można stale ulepszać, wzbogacając istniejący algorytm o nowe przykłady danych obrazowych. Nowe dane usprawniają system, zapewniając dokładniejsze rezultaty.

Rozszerzanie możliwości automatycznej kontroli

Czy jest to rzeczywista inteligencja, czy też nie – niech pozostanie to kwestią do omówienia przez ekspertów. Z praktycznego punktu widzenia rozwiązanie to przynosi producentom oczywiste i liczne korzyści. Firmy nadal polegają na pracy kontrolerów jakości podczas realizacji procesów produkcyjnych, ponieważ tradycyjne systemy wizji maszynowej nie są w stanie poradzić sobie ze złożonością lub zmiennością niektórych zadań. Ludzie są jednak podatni na przekazywanie niespójnych wyników spowodowanych różnicami pomiędzy poszczególnymi kontrolerami, a ponadto w trakcie ośmiogodzinnej zmiany inspektorzy mogą się także zwyczajnie zmęczyć. Dodatkowo istnieje wiele aspektów procesów produkcyjnych, które nie są kontrolowane z różnych powodów. Obie te rzeczywistości każą producentom dokładniej spojrzeć na kwestie związane z kontrolą jakości czy wycofywaniem produktów z linii produkcyjnej.

System wizyjny ze zintegrowaną sztuczną inteligencją jest w stanie połączyć doświadczenie kontrolera z solidnością i spójnością działania automatycznego rozwiązania do kontroli jakości i inspekcji wizyjnej. Jest to główna zaleta nowego systemu wizji maszynowej In-Sight D900 firmy Cognex .


Pierwsza inteligentna kamera przemysłowa wykorzystująca technologię głębokiego uczenia. Nowy system wizyjny umożliwiający precyzyjną inspekcję na linii fabrycznej
Inteligentne rozwiązanie: przemysłowa kamera In-Sight D900 o kompaktowej konstrukcji oferuje nowy zestaw funkcji

Ta inteligentna kamera przemysłowa jako pierwsza w swojej klasie posiada wbudowane oprogramowanie głębokiego uczenia firmy Cognex o nazwie inSight ViDi. Połączenie to rozszerza możliwości automatycznej kontroli wizyjnej na linii produkcyjnej.

Sprzęt o najwyższej elastyczności pracy

Urządzenie In-Sight D900 to kompaktowa, inteligentna kamera klasy przemysłowej, którą można łatwo zainstalować i uruchomić na linii produkcyjnej bez komputera PC. Wysoce modularny system wizyjny o stopniu bezpieczeństwa IP67 zawiera wymienne w warunkach fabrycznych oświetlenie, soczewki/obiektywy, filtry i osłony, które można dopasować do specyficznych wymagań danej aplikacji.


Pierwsza inteligentna kamera przemysłowa wykorzystująca technologię głębokiego uczenia. Nowy system wizyjny umożliwiający precyzyjną inspekcję na linii fabrycznej
Duża liczba opcji pozwala na idealne dopasowanie rozwiązania do indywidualnego zastosowania.

Obrazowanie o wysokim zakresie tonalnym (HDR+) tworzy równomiernie naświetlone obrazy, wskaźnik LED pozwala na odległość monitorować stan OK/N-OK, a wyniki inspekcji można przechowywać lokalnie na karcie SD. W celu uruchamiania aplikacji głębokiego uczenia specjalnie dodano wbudowany silnik wnioskujący. Chociaż urządzenie to należy do najbardziej zaawansowanych w ofercie Cognex, to właśnie zdolność In-Sight D900 do uruchamiania nowej klasy aplikacji opartych o głębokie uczenie zasługuje na szczególne podkreślenie.

Oprogramowanie zapewnia przewagę: Głębokie uczenie ułatwia tworzenie aplikacji

In-Sight D900 działa ze znanym i łatwym w użyciu interfejsem arkusza kalkulacyjnego, który usprawnia tworzenie aplikacji oraz integrację fabryczną. Inżynierowie aplikacyjni mają dostęp do pełnego zestawu tradycyjnych narzędzi wizji maszynowej, takich jak PatMax, wyszukiwarka krawędzi czy narzędzia pomiarowe. Dzięki In-Sight ViDi rozwiązanie D900 oferuje trzy narzędzia wykorzystujące głębokie uczenie, które zapewniają wyspecjalizowany i szeroki zakres zastosowań: ViDi Read, ViDi Check i ViDi Detect.

Te nowe narzędzia inspekcji oparte na technologii głębokiego uczenia pomagają klientom z sektora automatyzacji produkcji w łatwym rozwiązywaniu zadań kontrolnych, które są zbyt czasochłonne lub złożone, aby można je było realizować za pomocą tradycyjnych narzędzi wizyjnych opartych na regułach.


Pierwsza inteligentna kamera przemysłowa wykorzystująca technologię głębokiego uczenia. Nowy system wizyjny umożliwiający precyzyjną inspekcję na linii fabrycznej
Intuicyjny interfejs arkusza kalkulacyjnego In-Sight umożliwia użycie funkcji Deep Learning bez komputera PC i konieczności programowania.

W przypadku wszystkich trzech narzędzi aplikacyjnych użytkownicy korzystają z zalet intuicyjnego interfejsu arkusza kalkulacyjnego In-Sight (fot.6), który pozwala na szybką konfigurację aplikacji Deep Learning bez konieczności programowania. Arkusz kalkulacyjny In-Sight ułatwia tworzenie aplikacji i usprawnia integrację na linii produkcyjnej z pełnym zestawem funkcji komunikacyjnych i We/Wy. Umożliwia również łączenie w ramach jednego zadania tradycyjnych narzędzi wizji maszynowej opartych o reguły (takich jak PatMax Redline Cognex) z narzędziami wykorzystującymi głębokie uczenie, co zapewnia szybsze wdrożenia.

Ponieważ rozwiązanie In-Sight ViDi wymaga znacznie mniejszych zestawów obrazów i krótszych okresów szkolenia oraz walidacji niż inne rozwiązania oparte o głębokie uczenie, utworzone aplikacje można szybko i łatwo konfigurować, uczyć i wdrażać.

ViDi Read: Kompleksowe rozwiązanie OCR

Dzięki narzędziu In-Sight ViDi Read użytkownik jest w stanie rozwiązać wymagające zadania OCR w ciągu kilku minut. Moduł ten odczytuje mocno zdeformowane, pochylone i słabo naniesione kody przy użyciu optycznego rozpoznawania znaków (OCR).


Pierwsza inteligentna kamera przemysłowa wykorzystująca technologię głębokiego uczenia. Nowy system wizyjny umożliwiający precyzyjną inspekcję na linii fabrycznej
Dzięki narzędziu In-Sight ViDi Read użytkownik jest w stanie poradzić sobie błyskawicznie z wymagającymi zadaniami OCR.

Narzędzie jest od razu gotowe do pracy, znacząco skracając czas wdrożenia dzięki wyuczonej bazie czcionek. Użytkownik definiuje tylko interesujący go obszar roboczy i ustawia wielkość znaków. W sytuacji, gdy pojawią się nowe znaki to solidne narzędzie można ponownie przeszkolić w celu odczytania znaków specyficznych dla danej aplikacji, których tradycyjne narzędzia OCR nie są w stanie zdekodować

ViDi Check: Weryfikacja położenia części i zestawów montażowych
Narzędzie ViDi Check dostępne w In-Sight D900 pozwala producentom przeprowadzać szybką i dokładną weryfikację montażu.


Pierwsza inteligentna kamera przemysłowa wykorzystująca technologię głębokiego uczenia. Nowy system wizyjny umożliwiający precyzyjną inspekcję na linii fabrycznej
Narzędzie ViDi Check zostało zaprojektowane do szybkiej i dokładnej weryfikacji montażu.

System jest w stanie wykryć złożone zestawy i części. Program weryfikuje poprawność montażu części i zestawów w oparciu o ich położenie na wzorcowym układzie określonym przez użytkownika. Narzędzie można wyszkolić w celu stworzenia obszernej biblioteki komponentów, które będą lokalizowane na obrazie, nawet jeśli będą się pojawiać pod różnymi kątami lub w różnych wielkościach

ViDi Detect: Wykrywanie defektów i innych niepożądanych odchyleń

Trzecie narzędzie o nazwie ViDi Detect zostało zaprojektowane do analizy złożonych zadań wykrywania defektów


Pierwsza inteligentna kamera przemysłowa wykorzystująca technologię głębokiego uczenia. Nowy system wizyjny umożliwiający precyzyjną inspekcję na linii fabrycznej
Rozwiązanie In-Sight ViDi Detect umożliwia analizę złożonych zadań wykrywania defektów.

Jest ono w stanie nauczyć się identyfikowania wadliwych komponentów na podstawie obrazów dobrych części. In-Sight ViDi Detect to idealne rozwiązanie do znajdowania anomalii na skomplikowanych częściach i powierzchniach, nawet w przypadku, gdy nie da się przewidzieć wyglądu defektu/uszkodzenia.

Nowy wzorzec dla wysokiej jakości kontroli wizyjnej

Integracja opartego o głębokie uczenie oprogramowania In-Sight ViDi w inteligentnej kamerze pomaga użytkownikom łatwo rozwiązywać wymagające zadania z zakresu OCR, weryfikacji poprawności montażu i wykrywania defektów, które często są zbyt trudne do realizacji za pomocą tradycyjnych narzędzi wizyjnych wykorzystujących reguły oraz które wymagają wiarygodnych, szybkich i spójnych rezultatów niemożliwych do osiągniecia nawet przez doświadczonych kontrolerów.

Dzięki wprowadzeniu tego rozwiązania firma Cognex odpowiada na zapotrzebowanie trzech obszarów zastosowań: optycznego rozpoznawania znaków (OCR), weryfikacji montażu i wykrywania defektów. Z czasem pojawią się kolejne aplikacje, natomiast obecnie te trzy rozwiązania zapewniają szeroki zakres możliwych zadań, które nowy system może zrealizować z powodzeniem i większą precyzją w porównaniu do konwencjonalnego systemu wizyjnego. W odniesieniu do zapotrzebowania rynkowego In-Sight D900 może być stosowany w licznych branżach przemysłowych, włączając w to produkcję samochodów, elektronikę użytkową, produkty konsumenckie, opakowania, żywność i napoje, urządzenia medyczne i sektor logistyczny.

  Zapytaj o więcej informacji…

LinkedIn
Pinterest

Dołącz do ponad 15 000 obserwujących IMP