www.przemysl-polska.com
NSK

Program wspierający przepływ środków pieniężnych dla produktów liniowych NSK

Firma NSK wprowadziła program wsparcia ‘cashflow’ oparty na inicjatywie elastycznego magazynowania produktów liniowych, na które występuje regularne i duże zapotrzebowanie. Klienci korzystający z programu obejmującego szeroką gamę wysokiej jakości prowadnic liniowych i śrub kulowych NSK, będą mogli zmniejszyć swoje zapasy i zwiększyć przepływ gotówki.

Przepływy pieniężne mają kluczowe znaczenie dla sukcesu każdej firmy, pozwalając pokrywać bieżące wydatki, opłacać dostawców i podatki oraz dokonywać inwestycji. Zamrożenie gotówki związane z przechowywaniem zapasów na miejscu może zacząć ograniczać aktywność biznesową, dlatego firma NSK, chcąc pomóc swoim klientom zaoszczędzić czas i pieniądze, wdrożyła nową inicjatywę w zakresie produktów do ruchu liniowego.

Program wsparcia przepływów pieniężnych NSK zapewnia klientom możliwość krótkoterminowego wydawania z magazynu produktów liniowych, na które często występuje zapotrzebowanie, a co za tym idzie, zmniejszenia poziomów zapasów. Aby zapewnić elastyczność dostaw, klienci mogą wybierać między planami miesięcznymi (korzystając z prognozy wysyłanej do NSK) lub strategią opartą na wielkości rocznego zapotrzebowania z szacowanymi wydaniami produktów w poszczególnych miesiącach.

W przypadku klientów preferujących plan miesięczny można przesyłać do NSK raz w miesiącu prognozę kroczącą. Firma NSK będzie następnie produkować i przechowywać zapasy w oparciu o dostarczoną prognozowaną ilość - zwolnioną w ciągu 12 miesięcy.

Dzięki strategii rocznej klienci mogą wysłać całkowite prognozowane zapotrzebowanie na rok z zakładaną ilością wydań z magazynu w poszczególnych miesiącach. W takim przypadku NSK będzie produkować i utrzymywać zapasy w oparciu o zakładany miesięczny popyt, zrealizowany w ciągu 12 miesięcy.

Obie opcje oznaczają, że dostępne są stany magazynowe gotowe do natychmiastowej wysyłki, co umożliwia klientom rozłożenie terminów dostaw zgodnie z określonym zapotrzebowaniem. Ponadto gotówka nie jest niepotrzebnie zamrożona w zapasach na miejscu, tylko zamiast tego można ją uwolnić na bieżące potrzeby firmy, w której jest najbardziej potrzebna.

Prowadnice liniowe i śruby kulowe zostały objęte nowym firmowym programem wsparcia przepływów gotówkowych


Program wspierający przepływ środków pieniężnych dla produktów liniowych NSK

 

  Zapytaj o więcej informacji…

LinkedIn
Pinterest

Dołącz do ponad 15 000 obserwujących IMP