www.przemysl-polska.com
Hurco News

Nowe 5-osiowe centrum obróbkowe: elastyczna manipulacja przedmiotami obrabianymi w przypadku większych ele-mentów

5-osiowe centrum obróbkowe VCX600i XP to zaprojektowana całkowicie od nowa maszyna, której konstrukcję firma HURCO oparła na swoim kompletnym know-how w zakresie obróbki 5-osiowej.

Nowe 5-osiowe centrum obróbkowe: elastyczna manipulacja przedmiotami obrabianymi w przypadku większych ele-mentów
Model VCX 600i XP firmy HURCO jest kierowany do użytkowników, którzy pracują wyłącznie w zakresie obróbki 5-osiowej i produkują przede wszystkim średniej wielkości części.

Tym samym maszyna ta zapewnia trwały wzrost parametrów pod względem wydajno-ści, stabilności i dokładności w porównaniu z dotychczasowymi 5-osiowymi modelami.

Model VCX 600i XP jest kierowany do użytkowników, którzy pracują wyłącznie w zakresie ob-róbki 5-osiowej i produkują przede wszystkim średniej wielkości części. W tym celu wrzeciono SK-40 może odznaczać się parametrami wynoszącymi nawet 16 kW, 102 Nm oraz 12 000 obr./min; w magazynku narzędzi może znaleźć się 40 narzędzi. Dzięki osobno otwieranemu dachowi do załadunku suwnicą manipulacja większymi przedmiotami obrabianymi staje się bar-dziej elastyczna.

Jednocześnie maszyna została skonstruowana w sposób bardzo masywny. Maszyna VCX600i XP, wyposażona w stół uchylno-obrotowy oraz znajdujący się za nim stojak ruchomy, prze-mieszcza mniej osi w grupie, co już samo w sobie zwiększa dokładność mechaniczną. Mostek jest wpuszczony w łoże maszyny i nie porusza się w przestrzeni, co wywiera pozytywny wpływ wraz z rosnącą wielkością i masą elementów. Mostek i stół uchylny są wyposażone w napędy momentowe, dzięki czemu odznaczają się 100% zdolnością do jednoczesnego działania w 5 osiach – wysoce dynamicznie także w trybie pracy ciągłej.

Sebastian Herr, kierownik działu techniki zastosowań HURCO: „Maszyna VCX600i XP umożli-wia start z pierwszej pozycji startowej w zakresie 5-osiowych centrów obróbkowych. Została zaprojektowana do obróbki o wysokiej dokładności i dynamice. Tym samym bierzemy pod uwa-gę fakt, że trzeba produkować coraz bardziej kompleksowe i dokładniejsze elementy."

Więcej informacji: www.hurco.pl/produkty/5-osiowe-centra-obrobkowe/

www.hurco.pl

  Zapytaj o więcej informacji…

LinkedIn
Pinterest

Dołącz do ponad 15 000 obserwujących IMP