www.przemysl-polska.com
PEPPERL+FUCHS FACTORY AUTOMATION

Jedna platforma do wielu zadań

Czujnik wizyjny SmartRunner Explorer 3-D

Jedna platforma do wielu zadań
 
Technika Time-of-flight umożliwia rozpoznawanie podstawy palety

Czujniki wizyjne są zwykle projektowane do indywidualnych, specyficznych zadań. Z kolei precyzyjne czujniki nowej rodziny SmartRunner Explorer 3-D mogą znaleźć zastosowanie w wielu różnych obszarach. Technologia Time of Flight pozwala na przechwytywanie znacznie większego zakresu danych, co otwiera nowe możliwości zastosowań. Dwie wersje tego produktu — Stereo Vision i Time of Flight (ToF) — bazują na tej samej platformie i są produkowane w identycznych obudowach ze standardowym oprogramowaniem użytkownika i wyjściem danych. Redukuje to znacznie koszty integracji.


Jedna platforma do wielu zadań
Czujnik w wersji Stereo Vision podczas sprawdzania skrzynek ze świeżo napełnionymi butelkami

Wersja Stereo Vision zawiera dwie kamery wysokiej rozdzielczości, generujące precyzyjny obraz chmury punktów 3D. Można jej użyć do sprawdzania i zliczania obiektów oraz do pomiaru objętości mas amorficznych. Czujnik w wersji ToF zawiera kamerę o rozdzielczości VGA (640 x 480) i częstotliwości pomiaru 30 Hz. Nadaje się do zastosowań tam, gdzie wymagany jest większy zasięg pomiaru i krótki czas reakcji. Dane te mogą być wykorzystywane w takich aplikacjach, jak sterowanie bezzałogowymi systemami transportowymi.

  Zapytaj o więcej informacji…

LinkedIn
Pinterest

Dołącz do ponad 15 000 obserwujących IMP