www.przemysl-polska.com
NSK

Nowe łożyska NSK zapewniają długi okres eksploatacji w instalacjach produkcji stali

Ze względu na trudne warunki środowiska pracy maszyny i osprzęt do produkcji stali wymagają wysoce niezawodnych łożysk o długiej żywotności, które nie będą ulegać przedwczesnym uszkodzeniom. Mając to na uwadze, firma NSK opracowała nowe łożyska oferujące znaczną wartość dodaną dla klientów z sektora stalowego, które poprawiają wydajność procesową dzięki stabilnej pracy wyposażenia i obniżają koszty konserwacji przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii uszczelniania i smarowania.

W ramach procesu produkcyjnego od etapu nieprzetworzonej rudy żelaza do gotowego produktu, wytwarzanie stali opiera się na kilku różnych typach maszyn i instalacji służących do wytapiania surówki w celu uzyskania ciekłej stali, regulacji składu roztopionej stali i jej hartowania oraz do procesu walcowania, w wyniku którego uzyskuje się stal hartowaną uformowaną w postaci prętów lub płyt. W trakcie realizacji tych procesów łożyska do walcarek muszą wytrzymywać szczególnie wymagające warunki pracy.

Oprócz przystosowania do ekstremalnych obciążeń i prędkości łożyska walców roboczych muszą również być odporne na wnikanie zgorzeliny tlenkowej i wody służącej do chłodzenia. Przedwczesne uszkodzenia niewłaściwie dobranych łożysk wynikają z rdzewienia lub łuszczenia się powierzchni bieżni, co ma związek z niedostatecznym smarowaniem. Z drugiej strony jednak nadmierny poziom nasmarowania również nie stanowi właściwego rozwiązania ze względu na koszty i kwestie środowiskowe.

Mając to na uwadze, firma NSK przystąpiła do opracowania rozwiązania, które wykorzystuje technologię uszczelnień zoptymalizowaną pod kątem łożysk walcarek wraz z systemem smarowania minimalizującym skutki wnikania wody. W rezultacie zaprezentowano czterorzędowe łożysko stożkowe o długiej żywotności, które zapewnia wyższy poziom wodoodporności niż łożyska standardowe oraz oferuje optymalną wydajność w maszynach i instalacjach do produkcji stali.

Warto zauważyć, że uszczelnienie olejowe w nowym łożysku jest wyjątkowo zwarte, a nowa metoda obróbki koszyka zwiększyła długość i średnicę wałeczków oraz ich liczbę, co przełożyło się na dużą obciążalność konstrukcji.

Optymalizacja wewnętrznej konstrukcji nowego łożyska zwiększa podstawową obciążalność dynamiczną nawet o 25 % w porównaniu do standardowych produktów NSK. Co więcej, odpowiednio dopasowane uszczelnienie nie tylko ogranicza wnikanie cząstek stałych i wody, wydłużając w ten sposób żywotność łożyska, ale także zmniejsza potrzebę uzupełniania smaru podczas prac konserwacyjnych.

Dzięki optymalizacji składu smaru możliwe jest utworzenie i utrzymywanie grubego filmu olejowego pomiędzy powierzchnią bieżni łożyska a wałeczkami w celu wyeliminowania kontaktu pomiędzy metalowymi częściami. Ponadto zastosowanie specjalnego dodatku zapobiega kontaktowi wody z powierzchnią bieżni, hamując rozwój korozji. Testy NSK w środowisku narażonym na działanie wody potwierdziły, że nowy smar charakteryzuje się ponad dwukrotnie dłuższą żywotnością w porównaniu do standardowego środka smarnego, co pomaga zapobiegać przedwczesnym uszkodzeniom łożyska.

Dostępne w rozmiarze średnicy zewnętrznej od 345 mm do 615,95 mm nowe czterorzędowe łożyska stożkowe NSK typu sealed-clean ze smarem wodoodpornym są przeznaczone do walców roboczych w instalacjach walcowania na zimno/gorąco i innych urządzeniach do produkcji stali. W przyszłości firma będzie kontynuować program rozwoju wspierający producentów stali, tworząc produkty, które będą się przyczyniać zarówno do zwiększenia wydajności procesów, jak i poprawy ochrony środowiska.

1) Smar o zoptymalizowanym składzie tworzy gruby film olejowy między powierzchnią bieżni łożyska, a wałeczkami, zapobiegając w ten sposób stykaniu się metalowych części.

Nowe łożyska NSK zapewniają długi okres eksploatacji w instalacjach produkcji stali

 

  Zapytaj o więcej informacji…

LinkedIn
Pinterest

Dołącz do ponad 155 000 obserwujących IMP