www.przemysl-polska.com
OMRON News

Firma OMRON wprowadza na rynek zaawansowane urządzenia do monitorowania stanu silnika z serii K7DD-PQ

Zapobieganie nieoczekiwanym awariom sprzętu poprzez monitorowanie trudnych do określenia trybów awarii, w tym częstych zmian prędkości i silników z szybko zmieniającymi się obciążeniami.

Firma OMRON wprowadza na rynek zaawansowane urządzenia do monitorowania stanu silnika z serii K7DD-PQ

Firma OMRON wprowadziła niedawno na rynek serię K7DD-PQ — zaawansowane urządzenie do monitorowania stanu silnika, które zostało zaprojektowane w celu zautomatyzowania procesu wykrywania nieprawidłowości w zakładach produkcyjnych. Urządzenia K7DD doskonale odzwierciedlają spojrzenie OMRON na kwestię inteligentnej konserwacji: gromadzenie, monitorowanie i analiza danych w czasie rzeczywistym. Firma OMRON zapewnia rozwiązania, które umożliwią użytkownikom wykorzystanie tych danych do podejmowania decyzji.

Poprzez analizę ponad 400 typów wartości cech na podstawie pomiarów prądu i napięcia urządzenia K7DD-PQ mogą wykrywać określone tryby usterek, takie jak zużyte ostrza, wplątywanie się wiórów lub pogarszanie się stanu łożysk w silnikach wrzeciona obrabiarki. Automatyzacja ta eliminuje konieczność korzystania z doświadczenia i zmysłów wykwalifikowanych pracowników, ograniczając nakład pracy w zakresie kontroli i zapobiegając nieoczekiwanym awariom sprzętu.

Seria K7DD-PQ zapewnia dokładne i kompleksowe przetwarzanie danych. Urządzenie jest wyposażone w niezwykle szybką technologię próbkowania 2,5 μs, wykrywającą nawet najbardziej ulotne anomalie, oraz 6-kanałową funkcję pracy jednoczesnej/ciągłej, która przetwarza dane bez pomijania lub odchyleń. Może skutecznie monitorować serwomotory i silniki indukcyjne, wykrywając anomalie spowodowane odstępami między wirnikiem a stojanem lub zmianami w zakresie momentu obrotowego. Urządzenie umożliwia samodzielne monitorowanie stanu w zakładzie produkcyjnym, eliminując potrzebę stosowania złożonych instalacji lub systemów opartych na chmurze. Dzięki łatwej modernizacji panelu sterowania lokalne monitorowanie i natychmiastowe wykrywanie anomalii stają się bezproblemowe.

Pracujące z prędkością 50 ms urządzenie z serii K7DD-PQ nadąży za urządzeniami o zmiennej prędkości, co znacznie zmniejsza nakład pracy w zakresie kontroli. Upraszcza również analizę danych poprzez automatyczne procesy wybierania skutecznych wartości cech i ustawiania progów, umożliwiając identyfikację różnych trybów awarii oraz ich głównych przyczyn. Zapewnia to wiarygodne wyniki i zwiększa ogólną efektywność sprzętu.W odpowiedzi na problem niedoboru pracowników i potrzebę wdrażania skutecznych praktyk konserwacyjnych, seria K7DD-PQ firmy OMRON przyczynia się do automatyzacji i optymalizacji zadań z zakresu konserwacji. W szerszej perspektywie zapobiega to nieoczekiwanym awariom sprzętu i poprawia wydajność procesów produkcyjnych.

www.industrial.omron.com

  Zapytaj o więcej informacji…

LinkedIn
Pinterest

Dołącz do ponad 155 000 obserwujących IMP