HMS Industrial Networks AB

Firma Scandisign AS może dopasować dowolną magistralę!

Firma Scandisign, wchodząca w skład norweskiej Grupy SafeRoad, to jeden z wiodących dostawców sygnalizacji drogowej opartej na zastosowaniu diod LED oraz energooszczędnych, podświetlanych oznakowań dla wielopiętrowych parkingów i lotnisk. Klienci firmy często wymagają dostarczenia produktów, które powinny komunikować się między sobą na rozmaite sposoby. Integrując ze swoimi urządzeniami sygnalizacji drogowej układ Anybus-IC firmy HMS Industrial Networks, grupa zapewniła krótki czas wprowadzania swoich wyrobów na rynek oraz stworzyła elastyczne, płynnie działające rozwiązanie.

Southco

PRZEGUBY Z PRZECIWWAGĄ

UŁATWIONE PODNOSZENIE I POZYCJONOWANIE SPRZĘTU

ARC INFORMATIQUE

PcVue 9.0

Nowa wersja pakietu oprogramowania PcVue wydana przez firmę ARC Informatique kładzie nacisk na tworzenia połączeń z nowymi protokołami, jak na przykład integracja z oprogramowaniem BACnet (zarządzanie ogrzewaniem, klimatyzacją i wentylacją) lub WAGO-DALI Smart Generator (zarządzanie źródłami oświetlenia), a także na dalszą poprawę ergonomii. Wersja 9.0 oprogramowania PcVue zawiera znaczne innowacje ułatwiające dalsze zmniejszenie zużycia energii w budynkach oraz obniżenie kosztów wdrożenia i eksploatacji projektów z zakresu monitoringu.

ARC INFORMATIQUE

PcVue 9.0

Nowa wersja oprogramowania PcVue wydana przez firmę ARC Informatique kładzie nacisk na umożliwienie połączeń z nowymi protokołami, na przykład integrację z oprogramowaniem SOFREL do zdalnego zarządzania sprzętem oraz Siemens Smart Generator Step7®. Wersja 9.0 oprogramowania PcVue zawiera znaczne innowacje ułatwiające dalsze cięcie kosztów wdrażania i eksploatacji w układach monitoringu uzdatniania wody oraz innych rozproszonych procesów i projektów.

ARC INFORMATIQUE

PcVue 9.0

Nowa wersja oprogramowania PcVue wydana przez firmę ARC Informatique kładzie nacisk na umożliwienie połączeń z nowymi protokołami, na przykład integrację z oprogramowaniem serwerów OPC KEPWARE oraz Smart Generator Step7®. Wersja 9.0 oprogramowania PcVue zawiera znaczne innowacje ułatwiające dalsze cięcie kosztów wdrażania i eksploatacji w układach monitorowania projektów i zakładów użyteczności publicznej.

LEROY-SOMER

Sterowniki elektroniczne DIGISTART D2 i D3

Ta wyjątkowo zwarta konstrukcja oferuje możliwość pełnego sterowania rozruchem, stanowi zarazem odpowiedź na wymagania dotyczące oszczędności energii.

Ingersoll Rand

Pompy do farb drukarskich UV

Dział ARO Fluid Technologies firmy Ingersoll Rand wprowadził na rynek pierwszą na świecie pompę do farb drukowych UV. Z uwagi na zawartość fotoincjatorów oraz własności tikstropowe, farby drukowe UV łatwo zmieniają swoją lepkość i ich skuteczne podawanie było, aż do chwili obecnej, bardzo trudnym zadaniem. Zarówno produkcja jak i ich podawanie były przeprowadzane ręcznie.

HMS Industrial Networks AB

Inteligentna Bramka firmy HMS Industrial Networks łączy sieci SAE J1939 z systemami PLC Siemensa

Ten nowy dodatek do rodziny bramek Anybus umożliwia odczyt i zapis danych sieci J1939 przez Profibus-DP Master w celu kontroli i dozoru zadań. Bramka osiąga to poprzez jednoczesne działanie jako Profibus-DP Slave w sieci Profibus oraz jako węzeł CAN w sieci J1939. Dane są wymieniane z każdej sieci bazującej na konfiguracji zdefiniowanej przez użytkownika. HMS dostarcza darmowe narzędzie konfiguracyjne (BWConfig) działające w środowisku Windows umożliwiające użytkownikowi mapowanie danych parametru J1939 (PNG) do tabel wejścia i wyjścia modułu, dostępne dzięki Profibus Master poprzez sieć Profibus-DP.

Westermo Teleindustri AB

Seria Wolverine 200 otrzymuje aprobatê Class 1 Division 2

Trzy modele z popularnej serii Wolverine Ethernet Extender firmy Westermo uzyska³y aprobatê Class 1 Division 2. Umo¿liwia ona instalowanie urz¹dzeñ serii Wolverine w niebezpiecznych lub wybuchowych obszarach zawieraj¹cych lotne, ³atwopalne opary i gazy.

Dołącz do ponad 155 000 obserwujących IMP