www.przemysl-polska.com
Pilz News

PILZ OFERUJE NOWĄ WERSJĘ SWOJEGO ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI UPRAWNIEŃ

Jako ekspert w dziedzinie automatyzacji firma Pilz oferuje nową wersję swojego elektronicznego systemu kontroli uprawnień dostępu pod kątem elastycznego i bezpiecznego zarządzania dostępem do maszyn.

PILZ OFERUJE NOWĄ WERSJĘ SWOJEGO ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI UPRAWNIEŃ

System kontroli uprawnień dostępu z czytnikiem kart PITreader, posiada teraz nową funkcjonalność w celu zapewnienia jeszcze bardziej skutecznej ochrony: PITreader w wersji wyposażonej w karty i stickery wykorzystujące technologię RFID może być używany w połączeniu z istniejącym kluczem PITreader lub zamiast niego. Operatorzy maszyn mają zapisane swoje indywidualne uprawnienia w transponderze i wykorzystują je do uwierzytelnienia swojej tożsamości za pomocą czytnika PITreader w celu uzyskania dostępu do instalacji lub maszyny. W ten sposób można zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa. Dzięki nowym transponderom można uzyskać większą elastyczność zarządzania uprawnieniami dostępu. Spełniają one również wymagania w zakresie przełączania trybu pracy w bezpieczny funkcjonalnie sposób.

Jedna karta-klucz, wiele funkcji
Transpondery RFID dostępne są w wersjach z możliwością swobodnego zapisu lub wstępną konfiguracją. Jeśli firma korzysta już w swoim zakładzie z kart obsługujących technologię RFID, można je zastosować do obsługi urządzenia PITreader. Dzięki temu rozwiązanie jest wyjątkowo elastyczne i łatwe w zarządzaniu. Wraz z czytnikiem kart PITreader S firma Pilz wprowadza również wersję do integracji standardu OPC UA, co stanowi gwarancję uzyskania optymalnych parametrów bezpieczeństwa i komunikacji.

Proste zarządzanie uprawnieniami
Administratorzy zarządzają ustawieniami użytkowników, listami blokowanych użytkowników oraz danymi dla kluczy, kart lub stickerów transpondera za pośrednictwem PIT Transponder Manager (PTM) firmy Pilz. W oparciu o wstępnie skonfigurowane szablony, indywidualne uprawnienia użytkownika można zapisać w transponderze RFID w zaledwie kilku krokach. Funkcja importu umożliwia szybki i bezpośredni odczyt informacji do zintegrowanej bazy danych, co przynosi administratorowi dużą oszczędność czasu. Jeśli firma korzysta z kilku czytników PITreader, są one skonfigurowane za pomocą narzędzia User Authentication Service (UAS).

Czytnik kart PITreader może być efektywnie wykorzystywany w połączeniu z konfigurowalnym sterownikiem PNOZmulti 2 lub systemem sterowania PSS4000 firmy Pilz na potrzeby kontroli uprawnień dostępu i wyboru bezpiecznego trybu pracy. Kompletne rozwiązanie przynosi tym samym wzrost bezpieczeństwa i lepszą ochronę w wielu procesach przemysłowych.

www.pilz.com

  Zapytaj o więcej informacji…

LinkedIn
Pinterest

Dołącz do ponad 155 000 obserwujących IMP