www.przemysl-polska.com
Pilz News

Pilz pomaga wdrożyć zmienione wymagania – nowe Rozporządzenie w sprawie maszyn zostało opublikowane!

Przepisy „Machinery regulation (EU) 2023/1230” (zwane dalej „Rozporządzeniem w sprawie maszyn”) zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Pilz pomaga wdrożyć zmienione wymagania – nowe Rozporządzenie w sprawie maszyn zostało opublikowane!
Dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu firma Pilz, jako ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa automatyzacji, może zapewnić wsparcie we wdrażaniu nowych wymagań, jakie na producentów maszyn nakłada nowe Rozporządzenie ws. maszyn.

Producenci i operatorzy maszyn będą mieli 42 miesiące na dostosowanie się do nowych wymagań w stosunku do instalacji i maszyn. Rozporządzenie zawiera dokładniejsze wytyczne dotyczące sposobu postępowania w przypadku istotnych modyfikacji maszyny, a także maszyn podlegających kontroli. Ponadto przepisy uwzględniają również wzrost znaczenia cyfryzacji i bezpieczeństwa przemysłowego. Eksperci z firmy Pilz pomagają przedsiębiorstwom skutecznie wdrażać nowe rozwiązania w oparciu o kompleksowy pakiet usług.

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE od początku odgrywała istotną rolę w kwestii bezpieczeństwa funkcjonalnego maszyn. Wprowadzała m.in. standaryzację podstawowych europejskich wymagań w zakresie bezpieczeństwa maszyn. Przepisy opublikowane obecnie jako Rozporządzenie w sprawie maszyn uwzględniają aktualny stan rozwoju techniki.

Obowiązkowe cyberbezpieczeństwo
Nowe rozporządzenie nadal dotyczy maszyn i powiązanych produktów, ale uwzględnia teraz również kwestie ochrony obejmujące oprogramowanie. Przepisy doprecyzowują, kiedy ma miejsce istotna modyfikacja maszyny, w związku z czym należy uzyskać nową ocenę zgodności CE. Jeśli wprowadzona została istotna modyfikacja, użytkownik staje się producentem – ze wszystkimi wynikającymi z tego faktu obowiązkami. W nowym Rozporządzeniu wyróżniono sześć kategorii „maszyn potencjalnie wysokiego ryzyka” – w tym w odniesieniu do sztucznej inteligencji – w przypadku których producenci nie mogą już jak dotąd samodzielnie deklarować zgodności w oparciu o zharmonizowaną normę. W przyszłości w procesie konieczne będzie zaangażowanie jednostki notyfikowanej.

Nowość: w odróżnieniu od Dyrektywy maszynowej, która dotyczyła jedynie bezpieczeństwa, w nowym Rozporządzeniu w sprawie maszyn uwzględniono kwestie cyberbezpieczeństwa. Znalazło to wyraz w „Zasadniczych wymaganiach w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa”, w części „Ochrona przed naruszeniem integralności”. Zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa nie mogą wpływać na funkcje ochrony maszyny. W przypadku niektórych producentów oznacza to rewizję istniejących koncepcji bezpieczeństwa.

Zgodność z aktualnym stanem techniki
Pewne rzeczy stały też prostsze: cyfrowe instrukcje obsługi i cyfrowe deklaracje zgodności UE są dozwolone pod pewnymi warunkami. Wersja papierowa musi być dostarczona wyłącznie na życzenie klienta.

„Nowe rozporządzenie uwzględnia zmiany technologiczne, jakie zaszły w ciągu ostatnich kilku lat” – mówi Klaus Dürr, Vice President Standards Group w Pilz. „W obliczu przewidzianego okresu przejściowego wynoszącego 42 miesiące komitety normalizacyjne mają przed sobą bardzo dużo pracy. Rodzi się pytanie, czy odpowiednie normy zaczną obowiązywać jako normy zharmonizowane do czasu wejścia w życie Rozporządzenia w sprawie maszyn”.

Producenci maszyn nie zostali sami – mogą liczyć na pomoc ekspertów
Firma Pilz od lat wspiera producentów maszyn kompleksowym pakietem usług w zakresie ochrony maszyn. Usługi te obejmują wszystkie zagadnienia: od analizy bezpieczeństwa, po walidację i oznakowanie CE. W razie istotnej modyfikacji instalacji i maszyn eksperci firmy Pilz zapewniają klientom doradztwo w zakresie wymogów Rozporządzenia w sprawie maszyn. Firma Pilz koncentruje swoją uwagę również na wymaganiach nowych przepisów bezpieczeństwa – ponieważ bezpieczeństwo przemysłowe zapewnia integralność ochrony maszyn. W związku z tym firma dodała do swojego pakietu usług nowe szkolenie w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego.

Więcej informacji na temat nowego Rozporządzenia w sprawie maszyn można znaleźć tutaj.

www.pilz.com
 

  Zapytaj o więcej informacji…

LinkedIn
Pinterest

Dołącz do ponad 155 000 obserwujących IMP