www.przemysl-polska.com
NSK

NSK wdraża rekomendacje zawarte w raporcie TCFD

Firma NSK, jeden z wiodących światowych producentów łożysk tocznych oraz dostawców rozwiązań z zakresu technologii ruchu liniowego i układów kierowniczych, poparła rekomendacje zawarte w raporcie końcowym Grupy Zadaniowej ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD). Raport zaleca korporacjom ujawnianie informacji o ryzykach i szansach związanych ze zmianami klimatu, które mają wpływ na finanse. Grupa TCFD została założona przez Radę Stabilności Finansowej (Financial Stability Board (FSB), międzynarodowy organ, który monitoruje i wydaje zalecenia dotyczące globalnego systemu finansowego.

NSK jako firma produkcyjna bardzo poważnie traktuje swoją odpowiedzialność społeczną, środowiskową i korporacyjną. Przykładowo firma uznaje ochronę środowiska naturalnego jako część swojej misji, ustaliła cele środowiskowe w średniookresowym planie zarządzania oraz aktywnie angażuje się w inicjatywy zapobiegające globalnemu ociepleniu, takie jak redukcja emisji CO2 generowanych przez działalność gospodarczą oraz opracowywanie produktów przyjaznych środowisku.

Starania NSK w tym obszarze zostały niedawno docenione przez japońskie Ministerstwo Środowiska i organizację Global Environmental Forum. Podczas 23 ceremonii wręczania nagród Environmental Communication Awards firma została uhonorowana nagrodą doskonałości za komunikację środowiskową zaprezentowaną w raporcie rocznym NSK Report 2019. Raport ten ma na celu przedstawienie wszystkim zainteresowanym stronom pełnego obrazu firmy i inicjatyw podejmowanych w celu osiągnięcia zrównoważonego wzrostu w perspektywie średnio- do długookresowej. NSK opublikowała ponadto raport «NSK Sustainability Report» dotyczący zrównoważonego rozwoju, który przedstawia intensywne działania firmy w zakresie polityki środowiskowej i relacji społecznych.

Wykorzystując wagę nagrody i podążając za rekomendacjami ustalonymi przez TCFD , NSK identyfikuje obecnie ryzyka i możliwości biznesowe związane ze zmianą klimatu, dostosowuje plany zarządzania i rozszerza ujawnianie informacji w celu poprawy zarówno zrównoważonego rozwoju społecznego, jak i wzrostu firmy.

Chociaż firma NSK w ostatnich latach rozwija swoje inicjatywy ESG dotyczące środowiska (Environmetal), społeczeństwa (Social) i ładu korporacyjnego (Governance), to zamierza ponadto wykorzystać deklarację poparcia dla raportu TCFD, jako okazję do przeniesienia firmowych działań środowiskowych na wyższy poziom.

1) Hiroyuki Yagi (z lewej), przewodniczący Selection Committee for the Environmental Communication Awards oraz Tsuyoshi Yamashita, Group Manager, Investor Relations, NSK Ltd. podczas ceremonii wręczenia nagród Environmental Communication Awards w dniu 19 lutego 2020 r.


NSK wdraża rekomendacje zawarte w raporcie TCFD

2) Raport NSK zapewnia wszystkim interesariuszom pełny obraz firmy i inicjatyw podejmowanych w celu osiągnięcia zrównoważonego wzrostu.
 

NSK wdraża rekomendacje zawarte w raporcie TCFD

3) Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju (NSK Sustainability Report) przedstawia działania firmy w zakresie relacji społecznych i polityki środowiskowej.
 

NSK wdraża rekomendacje zawarte w raporcie TCFD

 

  Zapytaj o więcej informacji…

LinkedIn
Pinterest

Dołącz do ponad 155 000 obserwujących IMP