www.przemysl-polska.com
NSK

Zakład NSK w Newark wdraża system zbierania wody deszczowej

Zakład NSK w Newark (Wielka Brytania), specjalizujący się w produkcji łożysk przemysłowych i prowadnic liniowych, wdrożył system zbierania wody deszczowej, który zmniejszy zużycie wody z sieci o prawie 200.000 litrów rocznie. Instalacja przyczyni się również do ograniczenia spływu lokalnych wód opadowych, pomagając uniknąć potencjalnych powodzi w regionie.

Instalacja oparta na systemie naziemnym Stormsaver StormStation wykorzystuje duży budynek pieca o znacznej powierzchni dachu i dwie rury spustowe o dużej średnicy. Inżynier NSK ds. automatyzacji i zrównoważonego rozwoju w zakładzie Newark określił specyfikację zaworów elektronicznych w rurach spustowych, które kierują wodę deszczową do zbiornika o pojemności 10.000 litrów (zbliżonego rozmiarami do kontenera transportowego).

Zbiornik znajduje się w centralnym ogrodzie zakładu w Newark i jest dobrze widoczny dla pracowników, podkreślając osiągnięcie całego zespołu. Posiada zintegrowaną filtrację oraz oświetlenie UV w celu wyeliminowania rozwoju bakterii i zarodników grzybów. Czysta woda jest tłoczona pod ciśnieniem przez dwie pompy i przesyłana do trzech bloków sanitarnych w szlifierni zakładowej. Stanowią one 40% toalet dostępnych dla personelu produkcyjnego, z których korzysta około 140 pracowników w systemie trzyzmianowym.

System zbierania wody deszczowej oddany do użytku w kwietniu 2022 r. pozwala zaoszczędzić w skali roku prawie 200.000 litrów wody pitnej wykorzystywanej do celów sanitarnych.

Projekt będzie wykorzystywany również jako stanowisko testowe dla inteligentnych liczników. System pomiarowy, który ma zostać wkrótce zainstalowany, będzie mierzył ilość wody dopływającej oraz odprowadzanej, a także zużycie energii elektrycznej. Szerszy zakres pomiarów stanowiskowych zostanie wprowadzony w dalszej części roku.

Innym ważnym aspektem instalacji jest jej lokalizacja w niedużej odległości (mniej niż 1 km) od rzeki Trent. Wszelkie nowe budynki na tym obszarze (a zwłaszcza fabryczne) podlegają regulacjom gospodarki wodnej ze względu na możliwość wystąpienia lokalnych powodzi. Gdyby firma NSK chciała zbudować nowy budynek w swoim zakładzie w Newark, musiałaby wdrożyć rozwiązania ograniczające ryzyko powstania powodzi. Zwykle oznacza to ograniczanie spływu wody (buforowanie), którą to funkcję dokładnie spełnia nowy zbiornik na wodę deszczową. Mając to na uwadze, zainstalowanie dodatkowych zbiorników na terenie zakładu pomoże ograniczyć lokalny odpływ wody, co będzie korzystne dla wszystkich mieszkańców regionu.

Sukces projektu będzie stanowił podstawę projektową dla innych zakładów NSK w Europie. Oddział w Newark udostępnił już szczegóły dotyczące komponentów systemu, rozmiaru inwestycji kapitałowej i uzyskiwanych oszczędności. Dalsze dane pojawią się po wprowadzeniu systemu inteligentnych liczników.

W przyszłości zakład NSK będzie nadal wprowadzał inicjatywy środowiskowe obejmujące m.in toalety o niskim zużyciu wody oraz energooszczędne ogrzewanie i oświetlenie, kontynuując globalny, firmowy program wspierania bardziej zrównoważonego społeczeństwa.

Zbiornik Stormsaver StormStation w zakładzie NSK Europe w Newark (Wielka Brytania) może magazynować do 10.000 litrów wody deszczowej


Zakład NSK w Newark wdraża system zbierania wody deszczowej

 

  Zapytaj o więcej informacji…

LinkedIn
Pinterest

Dołącz do ponad 155 000 obserwujących IMP