www.przemysl-polska.com
NSK

NSK uhonorowana tytułem Supplier Engagement Leader 2022 przez organizację CDP

Działania prośrodowiskowe NSK w ramach globalnych i europejskich łańcuchów dostaw zaowocowały znaczącym wyróżnieniem już trzeci rok z rzędu. CDP, globalna organizacja pozarządowa typu non-profit, specjalizująca się w ujawnianiu informacji środowiskowych, nadała firmie NSK najwyższy status Leader w rankingu inicjatywy Supplier Engagement Rating (SER) za rok 2022.

Działalność CDP, postrzegana jako złoty standard w raportowaniu środowiskowym, polega na ocenie i ustalaniu rankingu firm oraz samorządów i regionów na całym świecie pod kątem ich wysiłków na rzecz wyznaczania ambitnych celów, zarządzania ryzykiem i ujawniania informacji środowiskowych. Ranking SER ocenia, jak skutecznie firmy współpracują ze swoimi dostawcami w kwestiach związanych ze zmianą klimatu, koncentrując się na kluczowych obszarach obejmujących zarządzanie wpływem na środowisko, ustalanie celów środowiskowych i ograniczanie emisji GHG (gazów cieplarnianych) zakresu 3 (Scope 3). Na podstawie tych czynników CDP wybiera firmy, które osiągają najwyższą ocenę (Leader) w ramach inicjatywy SER.

NSK uzyskała najwyższą ocenę SER w szczególności za wysiłki całej grupy produkcyjnej na rzecz ochrony środowiska obejmujące wprowadzanie produktów i usług, które przyczyniają się do oszczędzania energii i zasobów, a także proaktywnych inicjatyw mających na celu redukcję emisji CO2 w ramach działalności biznesowej. Warto zauważyć, że firma osiągnęła również drugi najwyższy poziom (A-) w rankingu Climate Change i Water Security CDP za rok 2022.

Celem NSK jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczeństwa, zarówno obecnie jak i w przyszłości. Produkty firmy ułatwiają kontrolę tarcia w pojazdach i maszynach oraz zmniejszają zużycie energii i emisję CO2. NSK opracowała własny system oceny ekoefektywności Neco (NSK Eco-efficiency Indicator) stanowiący wewnętrzny wskaźnik, który pozwala na ilościową ocenę wpływu produktów firmy na środowisko.

Firma ściśle współpracuje również z podmiotami należącymi do łańcucha dostaw, aby wyeliminować stosowanie niebezpiecznych substancji i zwiększyć wykorzystanie surowców zrównoważonych środowiskowo. Obecnie 30% łożysk produkowanych przez NSK Europe wykorzystuje niskoemisyjną, «zieloną» stal wytwarzaną w zakładach neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla.

1) Jako lider rankingu SER firma NSK podejmuje działania mające na celu pomiar i ograniczenie wpływu na środowisko w ramach globalnych i europejskich łańcuchów dostaw


NSK uhonorowana tytułem Supplier Engagement Leader 2022 przez organizację CDP

 

  Zapytaj o więcej informacji…

LinkedIn
Pinterest

Dołącz do ponad 155 000 obserwujących IMP