www.przemysl-polska.com
NSK

NSK na prestiżowej liście ‘Climate Change Leaders’

W ramach badania Asia-Pacific Climate Change Leaders („Liderzy zmian klimatycznych regionu Azji i Pacyfiku”), przeprowadzonego wspólnie przez Financial Times i portal Statista, japoński producent łożysk NSK z dumą informuje o dołączeniu do grona 275 najlepszych firm, które mogą wykazać się wybitnymi osiągnięciami w zakresie ochrony środowiska w skali globalnej.

Aby znaleźć się w tym prestiżowym rankingu, firmy musiały wykazać się znaczącym postępem w zmniejszaniu intensywności emisji gazów cieplarnianych zakresu 1 i 2 w latach 2016-2021. Warto przypomnieć, że intensywność emisji jest definiowana jako wielkość emisji gazów cieplarnianych przypadająca na sprzedaż netto. Firma NSK zyskała uznanie dzięki zmniejszeniu intensywności emisji osiągniętemu za pomocą różnych inicjatyw w okresie objętym badaniem.

Podstawą sukcesu firmy w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla jest promowanie w całej grupie NSK zarządzania ESG (environmental, social and governance), biorącego pod uwagę kwestie środowiskowe, społeczne i korporacyjne. Mówiąc dokładniej, japoński producent poważnie traktuje ochronę środowiska, realizując kompleksowe działania środowiskowe wyrażone przez inicjatywę NSK Create and Utilise (tworzenie i wykorzystanie).

Termin „Utilise” odnosi się do korzystania z produktów NSK przez klientów i użytkowników końcowych, co skutkuje zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych. W tym przypadku jakość i wydajność produktów NSK, takich jak łożyska, śruby kulowe i prowadnice liniowe, bezpośrednio przyczyniają się do zmniejszenia strat energii w maszynach i urządzeniach. Koncepcja „Utilise” obejmuje również strategie obsługi klienta, takie jak monitorowanie stanu i regeneracja, które pomagają poprawić niezawodność produktów i oszczędzać zasoby. Dobrym przykładem jest przeróbka powierzchni nośnych, która pozwala na ich ponowne wykorzystanie.

Termin „Create” dotyczy wytwarzania produktów NSK w fabrykach neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla. Na całym świecie NSK przyspiesza redukcję emisji CO2, wprowadzając wysokowydajne wyposażenie produkcyjne w wielu zakładach firmy. Wśród kilku godnych uwagi inicjatyw warto wymienić zastosowanie energooszczędnej klimatyzacji i oświetlenia, instalację paneli słonecznych i wykorzystywanie energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Podejście to dotyczy również łańcucha dostaw firmy. Przykładowo w Europie 30% wytwarzanych łożysk NSK wykorzystuje obecnie niskoemisyjną, „zieloną” stal produkowaną w zakładach neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla, a ponad 95% dostawców firmy jest zarejestrowanych zgodnie ze standardem ekologicznych zamówień NSK (Green Procurement Standard). Ponadto koncepcja „Create” obejmuje strategie badawczo-rozwojowe, których przykładem jest zaangażowanie NSK w zaawansowane technologie trybologiczne zapewniające zwiększenie oszczędności energii.

W przyszłości NSK nadal będzie wspierać rozwój zrównoważonego społeczeństwa, wykorzystując możliwości technologiczne, które pomagają chronić globalne środowisko naturalne. Ten etos pomoże firmie osiągnąć 50% redukcję emisji gazów cieplarnianych zakresu 1 i 2 (Scope 1 and 2) do roku budżetowego 2026 (w porównaniu z poziomami z roku budżetowego 2017) oraz neutralność węglową zakresu 1 i 2 do roku budżetowego 2035.

1) NSK z siedzibą w Japonii znajduje się w gronie 275 najlepszych firm, które mogą wykazać się wyjątkowymi osiągnięciami w zakresie ochrony środowiska. Zdjęcie: metamorworks/Shutterstock


NSK na prestiżowej liście ‘Climate Change Leaders’

 

  Zapytaj o więcej informacji…

LinkedIn
Pinterest

Dołącz do ponad 155 000 obserwujących IMP