ARC INFORMATIQUE

PcVue 9.0

Nowa wersja pakietu oprogramowania PcVue wydana przez firmę ARC Informatique kładzie nacisk na tworzenia połączeń z nowymi protokołami, jak na przykład integracja z oprogramowaniem BACnet (zarządzanie ogrzewaniem, klimatyzacją i wentylacją) lub WAGO-DALI Smart Generator (zarządzanie źródłami oświetlenia), a także na dalszą poprawę ergonomii. Wersja 9.0 oprogramowania PcVue zawiera znaczne innowacje ułatwiające dalsze zmniejszenie zużycia energii w budynkach oraz obniżenie kosztów wdrożenia i eksploatacji projektów z zakresu monitoringu.

ARC INFORMATIQUE

PcVue 9.0

Nowa wersja oprogramowania PcVue wydana przez firmę ARC Informatique kładzie nacisk na umożliwienie połączeń z nowymi protokołami, na przykład integrację z oprogramowaniem SOFREL do zdalnego zarządzania sprzętem oraz Siemens Smart Generator Step7®. Wersja 9.0 oprogramowania PcVue zawiera znaczne innowacje ułatwiające dalsze cięcie kosztów wdrażania i eksploatacji w układach monitoringu uzdatniania wody oraz innych rozproszonych procesów i projektów.

ARC INFORMATIQUE

PcVue 9.0

Nowa wersja oprogramowania PcVue wydana przez firmę ARC Informatique kładzie nacisk na umożliwienie połączeń z nowymi protokołami, na przykład integrację z oprogramowaniem serwerów OPC KEPWARE oraz Smart Generator Step7®. Wersja 9.0 oprogramowania PcVue zawiera znaczne innowacje ułatwiające dalsze cięcie kosztów wdrażania i eksploatacji w układach monitorowania projektów i zakładów użyteczności publicznej.

LEROY-SOMER

Sterowniki elektroniczne DIGISTART D2 i D3

Ta wyjątkowo zwarta konstrukcja oferuje możliwość pełnego sterowania rozruchem, stanowi zarazem odpowiedź na wymagania dotyczące oszczędności energii.

Ingersoll Rand

Pompy do farb drukarskich UV

Dział ARO Fluid Technologies firmy Ingersoll Rand wprowadził na rynek pierwszą na świecie pompę do farb drukowych UV. Z uwagi na zawartość fotoincjatorów oraz własności tikstropowe, farby drukowe UV łatwo zmieniają swoją lepkość i ich skuteczne podawanie było, aż do chwili obecnej, bardzo trudnym zadaniem. Zarówno produkcja jak i ich podawanie były przeprowadzane ręcznie.

HMS Industrial Networks AB

Inteligentna Bramka firmy HMS Industrial Networks łączy sieci SAE J1939 z systemami PLC Siemensa

Ten nowy dodatek do rodziny bramek Anybus umożliwia odczyt i zapis danych sieci J1939 przez Profibus-DP Master w celu kontroli i dozoru zadań. Bramka osiąga to poprzez jednoczesne działanie jako Profibus-DP Slave w sieci Profibus oraz jako węzeł CAN w sieci J1939. Dane są wymieniane z każdej sieci bazującej na konfiguracji zdefiniowanej przez użytkownika. HMS dostarcza darmowe narzędzie konfiguracyjne (BWConfig) działające w środowisku Windows umożliwiające użytkownikowi mapowanie danych parametru J1939 (PNG) do tabel wejścia i wyjścia modułu, dostępne dzięki Profibus Master poprzez sieć Profibus-DP.

Westermo Teleindustri AB

Seria Wolverine 200 otrzymuje aprobatê Class 1 Division 2

Trzy modele z popularnej serii Wolverine Ethernet Extender firmy Westermo uzyska³y aprobatê Class 1 Division 2. Umo¿liwia ona instalowanie urz¹dzeñ serii Wolverine w niebezpiecznych lub wybuchowych obszarach zawieraj¹cych lotne, ³atwopalne opary i gazy.

Beijer Electronics Products AB

iX: oprogramowanie klasy HMI czwartej generacji

iX jest opartą na oprogramowaniu koncepcją interfejsu człowiek – maszyna (Human – machine interface – HMI), który wypełnia lukę pomiędzy właściwymi terminalami HMI a kosztownymi licencjonowanymi rozwiązaniami klasy SCADA. Składa się ze środowiska programistycznego i środowiska przetwarzania i jest dostępny w kilku wersjach, w tym jako kompletna koncepcja Lauer HMI mogąca działać na panelowych przemysłowych komputerach PC lub na biurkowych komputerach PC, a także jako wersja wykonywalna przeznaczona dla komputerów innych dostawców. Dzięki wspieraniu programu .Net framework firmy Microsoft oprogramowanie iX umożliwia tworzenie licznych opcji dostosowujących je do specyficznych wymagań użytkowników. Wobec możliwości integracji zewnętrznych kontrolek .Net (biblioteki DLL), nie ma praktycznie żadnych granic dla twórczej wyobraźni kreującej zdefiniowane przez użytkownika obiekty.

AMPHENOL

Bepaalde industriële applicaties omvatten de monitoring en controle van industriële processen, inclusief data-acquisitie, in zware omgevingen, en soms zelfs in zones waar gewerkt wordt onder explosieve omstandigheden. Deze zones worden beschermd door dras

Aby sprostać wymaganiom dotyczącym zastosowań przemysłowych działających w atmosferze zagrożonej wybuchem, Pepperl+Fuchs, niemiecki producent czujników i układów elektroniki przeznaczonych dla automatyki przemysłowej, wybrał odporny na zakłócenia przełącznik sieci Ethernet opracowany przez firmę Amphenol, zgodny z przepisami dyrektywy ATEX dla Strefy 2.

ARC INFORMATIQUE

CERN wybiera pakiet oprogramowania nadzorującego PcVue firmy ARC Informatique do zarządzania systemami wentylacji i chłodzenia akceleratora LHC

LHC, uruchomiony w końcu roku 2008 w CERN, jest największym na świecie akceleratorem cząstek o obwodzie niemal 27 kilometrów. Do monitorowania oraz sterowania systemami wentylacji akceleratora oraz pracą 200 stowarzyszonych sterowników programowalnych, CERN wybrał oprogramowanie nadzorujące PcVue stworzone przez ARC Informatique i instalowane przez firmę Assystem France. System PcVue jest doskonale dostosowany do rozmiarów tego typu aplikacji, oferując przy tym konkurencyjne koszty instalacji i eksploatacji.

Dołącz do ponad 155 000 obserwujących IMP